Kontakt

Välkommen med frågor, stödbehov, synpukter eller annat på mailen info@ibus-helamanniskan.se eller kontakta någon av oss.


Jimmy Forsberg

070-268 04 62

» Skicka e-post till Jimmy

David Larsson

070-856 97 11

» Skicka e-post till David

Nils Lennart Kummu
själavårdande pastor

070-270 01 07

» Skicka e-post till NisseStyrelse


David Larsson
ordförande

Jag bor på gård i Lerdala, är gift med Josefina, har 3 barn, och är 43 år.

Är med i Timmersdala Frikyrkoförsamling och älskar livet på landet, och att få sprida de goda nyheterna om Jesus.

Jimmy Forsberg
v. ordförande

Jag träffade Daniel Lindberg när han var min fängelsepastor. Han var angelägen om att jag skulle söka försoning, inte enbart med Gud utan även med min familj och gamla vänner.

Daniel kontaktade Sigvard Larsson, och det blev början på en verksamhet som fortfarande har som motto: En till för Jesus. Nu är dom båda hemma hos sin Fader, men vi som är kvar vill fortsätta att försöka vinna någon mer för Jesus.

Martin Christensson
kassör

Jag är 41 år, och har jobbat med människor i olika livssituationer nästan hela mitt yrkesliv.

Jag blev så glad när jag fick frågan om att gå in i styrelsen för Ibus. Jag hoppas kunna ge inspiration och idéer för att utveckla Ibus, som Sigvard Larsson startade och brann för.

Heléhne Johansson
sekreterare

Egen företagare, fru, mamma, mormor, farmor osv.

Jag har funnits med i Ibus styrelse i över 10 år. Det är ett viktigt arbete som utförts och fortfarande görs, även om inriktningen ändrats. Vi behövs med vårt arbete och låt oss komma ihåg att alla människor är lika mycket värda.

Martin Johansson
ledamot

Jag heter Martin och är pastor i Pingstkyrkan Tidaholm.

Mitt liv har gått från hopplöst till hoppfullt efter att jag under många år försökte hitta olika kickar. Till slut vågade jag bli kristen och det räddade mitt liv.

Därför betyder det så mycket för mej att vara en del i Ibus styrelse och kunna ge andra en andra chans. Det jag har fått ta del av vill jag erbjuda andra.

Carl-Åke Ericsson
ledamot

Vem är jag? En människa med fel och brister. Har svårt med s.k. "fullkomliga människor". IBUS passar mig därför bra.

Det glädjer mig mycket när s.k. hopplösa personer vill förändra sina liv. I Guds ögon är alla människor lika värdefulla.