Välkommen till Hela människan - IBUS!


En bro från fångenskap till frihet

I Sverige sitter flera tusen män och kvinnor i fängelse. Svårigheten för dessa människor är att efter avtjänat straff hitta sin plats i samhället.

IBUS finns till för dem som bestämmer sig för att med Guds och människors hjälp börja ett nytt liv på kristen grund.

IBUS finns också till för dem som på annat sätt vill ha hjälp och stöd till ett liv utan kriminalitet och droger.