Kontakt

Jimmy Forsberg
ordförande
070-268 04 62
jimmy.jimmy@telia.com
Sigvard Larsson
tf föreståndare
070-856 97 00
sigvard.larsson@jattadalen.se
Nils Lennart Kummu
själavårdande pastor
070-270 01 07
nisse.kummu@gmail.com